Bluetooth Stereo Headset

Model > Hbs-1120

  • Lg Tone Platinum Se Hbs-1120 Bluetooth Stereo Headset Sealed
  • New Lg Tone Platinum Se Bluetooth Wireless Stereo Headset Hbs-1120 Black